A gombagyűjtés jogi szabályozása

1996. évi LIII. törvény

28. § (1) A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően lehet:

a) nemzeti park,

b) tájvédelmi körzet,

c) természetvédelmi terület,

d) természeti emlék


37. §

(2) Védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést és a tartózkodást, az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - ha a védelem érdekei szükségessé teszik - a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja.

38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

a) * kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;

40. § (1) * Fokozottan védett természeti területre történő belépéshez - a jelzett turistautak és tanösvények kivételével - a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges.


2009. évi XXXVII.

68. § * Erdei haszonvételnek minősül az erdő anyagi javainak és nem anyagi jellegű szolgáltatásainak a hasznosítása, így különösen:

a) a fakitermelés;

...

f) a gomba, vadgyümölcs, virág, illetve gyógynövény gyűjtése;

69. § (1) Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, valamint az erdei életközösséget.

...

(7) * Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az erdőgazdálkodó köteles tűrni az egyéni szükségletet meg nem haladó mennyiségű gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtését, valamint forrásvíz elhordását.

91. § (1) * Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei úton sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére közlekedhet, illetve ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy

b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte.


61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

42. § (1) Gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtése, illetve forrásvíz elhordása

...

(2) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, egyéni szükségletnek minősül személyenként, naponta legfeljebb

a) 2 kg gomba,

b) 2 kg vadgyümölcs vagy

c) 2 kg gyógynövény

gyűjtése.

(3) Egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, gyógynövény illetve forrásvíz kereskedelmi forgalomba nem hozható. 

Piruló galóca (Amanita rubescens) 

Fotó: Tánczos Enikő

A gombák életereje

Most olvasom Robin Wall Kimmerer  Szentperjefonat című megindítóan szép könyvét. Még csak az első fejezet, ötödik alfejezeténél tartok, de máris megihletettek a sorai. Olyan erős késztetés támadt bennem az írásra, mint ahogy a gombák a földből törnek elő, egy kiadós eső után. A hasonlat nem véletlen, erről akarok most szólni. Ez az életerő számomra olyan értéket képvisel, ami mellett úgy gondolom nem lehet csakúgy elmenni, érdemes felhívni rá a figyelmet, érzékeltetni ezt a lenyűgöző képességét a gombáknak. Tudom, hogy a  természetben megfigyelt, valósan megélt pillanat lenne az igazi megértése ennek a folyamatnak, de egyelőre beérem azzal, hogy sikerült fotókkal elcsípnem egy-két frissen kibújt gombát, és hogy néhány rövid, de velős mondattal megemlékezhetek róla. Csak remélni tudom, hogy egyszer lesz alkalmam végigkísérni ezt az életteli folyamatot a természetben.

Puhpowee. Egy indián szó, azt jelenti: az erő, amely lehetővé teszi a gombáknak, hogy egy éjszaka leforgása alatt áttörjenek a talajon." Ez az az erő, amire már én is felfigyeltem gombászásaim során és amit kezdettől fogva tiszteletre méltónak találtam bennük, de szavakkal nem tudtam elmondani. Nem is nagyon lehet. Ezzel a kifejezéssel más nyelvekben nem találkozhatunk, egyetlen más nyelv sem alkotott olyan szót (az angol sem), amely visszaadná a gombáknak ezt a fajta jellemzőjét. Ahogy az írónő is megjegyzi könyvében: döbbenet, hogy a nyugati tudomány nem rendelkezik ezzel a fogalommal, nincsenek szavai erre a misztériumra." Kimmerer azt is gyönyörűen leírja, hogy olyan emberek alkották meg ezt a szót, akik élőként látták és értették a világot, csordultig telítettnek azokkal az energiákkal, amelyek mindent feltöltenek élettel." 

Az indiánok tehát nevet adtak a gombák életerejének. Ugye milyen szép? Ez az életerő és a természetben töltött idő ráébreszt arra, hogy mit jelent élni.  Ilyenkor elszégyellem magam, vagy inkább sajnálom, hogy ennyire szegényes a kapcsolatom a természettel.  Az viszont bizalommal tölt el, hogy magamtól felfigyeltem erre a különleges erőre, ami képes volt érzéseket előcsalni belőlem. Azt jelenti nem vagyok teljesen tompa és érzéketlen, nem hagy hidegen, megérinti a lelkemet, észreveszem, figyelek. Olyan fajta érzések ezek, amik megerősítenek, erővel ruháznak fel, erőt adnak az élethez. A gombák pedig tanítják és jó példát mutatnak ehhez.

Írta és fotózta: Tánczos Enikő 

Képek lent: 1. Földtoló galambgomba (Russula delica), 2. Kerti tintagomba (Coprinellus micaceus), 3. Borvörös susulyka (Inocybe adaequata)

Hivatkozás: Kimmerer, Robin Wall, Szentperjefonat, Pallas Athéné Könyvkiadó 2023