Alapszabály

A SZEGEDI GOMBÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

 

Elhatározva a Szegedi Gombász Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

 

I.

Az egyesület adatai

 

1.      Az egyesület neve: Szegedi Gombász Egyesület

2.      Az egyesület székhelye: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 13-15.

3.      Az egyesület internetes honlapjának címe: www.szegedigombasz.hu

 

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

 

 

1.      Az egyesület célja: A természetvédelem, különösen a nagygombák védelmének elősegítése.

Ennek érdekében az egyesület

a)      elősegíti és támogatja a gombavédelemmel összefüggő kutatásokat;

b)      elősegíti a gombavilág biológiai változatosságának megismerését előfordulási adatok gyűjtésével, előfordulási adatok gyűjtésének, elérésének és felhasználásának elősegítésével; amatőr kutatók szakirodalomhoz, tudományos eszközökhöz, kellékanyagokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének elősegítésével;

c)      elősegíti az állami természetvédelmi hatóságok és más szervezetek természetvédelmi munkáját a nagygombákra vonatkozó ismeretek közvetítésével, szaktanácsadással;

d)      elősegíti a gombavédelem társadalmi bázisának megteremtését és bővítését oktatási-, ismeretterjesztő-, szabadidős- és ifjúsági programok szervezésével, kiadványok készítésével, lakossági tanácsadással;

e)      együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel.

2.      Az egyesület tevékenységét elsősorban Magyarországon, azon belül elsősorban a Dél-Alföld régióban, továbbá határon átnyúló együttműködések keretében a régióval határos területeken fejti ki.

...

A Szegedi Gombász Egyesület hatályos alapszabálya teljes terjedelmében az alábbi linken érhető el

Alapszabály 2023.06.03