Mikológia Tanszék előadások

Mikovírusok nyomában - A járomspórás gombák vírushordozásának vizsgálata
Dr. Márki-Kartali Tünde

Az új, molekuláris módszerek rohamos fejlődésével az utóbbi néhány évben felgyorsult a gombavírusok azonosítása és jellemzése is. Ennek köszönhetően egyre többet tudhatunk meg a gazdagombákkal való kapcsolatukról, terjedési útvonalaikról, rokonsági viszonyaikról. Az előadásban megismerkedhetünk a gombavírusok érdekes világával, illetve bemutatásra kerülnek a csoportunk által vizsgált járomspórás gombák vírushordozásának eredményei. A bazális gombák ezen csoportjában detektált vírusok részletes vizsgálatáról kevés információnk van az Asco- és Basidiomycota törzsekhez képes. Munkánk során az volt a célunk, hogy új vírushordozó törzseket azonosítsunk és a detektált mikovírusokról részletes profilt alkossunk. Összességében a 195 vizsgált törzs közül 35 izolátumnál detektáltuk mikovírusok jelenlétét. A 35 különböző izolátumban ezidáig 39 vírusgenomot azonosítottunk.